Przejdź do treści

Regulamin Opłat i Zajęć

I. Opłaty za zajęcia

 1. Karnety miesięczne oraz opłaty wejściowe są imienne i niepodzielne.
 2. Karnetów nie można przekazywać ani udostępniać innej osobie.
 3. Karnet miesięczny obowiązuje od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, na który został wykupiony (np. „wrzesień”).
 4. Karnet miesięczny uprawnia do uczestnictwa w zajęciach raz w tygodniu.
 5. Przy karnetach miesięcznych, nie ma możliwości przenoszenia nieobecności na kolejne miesiące. Jeżeli wiesz, że nie będziesz mógł/a uczestniczyć w jednych zajęciach w danym miesiącu i nie chcesz/ nie możesz ich odrabiać z inną grupą, nadal masz możliwość wykupienia karnetu wejściowego.
 6. W przypadku braku płatności do 10 dnia miesiąca, naliczane są płatności pod koniec miesiąca po cenie za pojedyncze zajęcia.
 7. Pakiet „Extra” pozwala na uczestnictwo we wszystkich zajęciach Nauki Brydża, zarówno w trybie stacjonarnym, jak i online. Harmonogram aktualnych zajęć jest dostępny na stronie internetowej pod zakładką „Kalendarz”.
 8. Karnet miesięczny obowiązuje na minimum 4 spotkania, przy założeniu, że w danym miesiącu dany dzień tygodnia występuje 5 razy, karnet obowiązuje na 5 spotkań.
 9. W dni świąteczne nie odbywają się zajęcia. W przypadku, gdy w danym miesiącu odbywają się tylko 3 zajęcia z powodu świąt, czwarte zajęcie można odrobić w innym terminie z inną grupą. W przypadku, gdy w danym miesiącu odbywają się 4 zajęcia pomimo świąt, nie przysługuje możliwość odrobienia zajęć w trakcie świąt.
 10. Zajęcia nie odbywają się w okresie między Świętami Bożego Narodzenia a Nowym Rokiem.

II. Promocje

 1. Za polecenie znajomego obowiązuje promocja umożliwiająca otrzymanie jednego miesiąca gratis. Znajomy, który jest polecony, nie może wcześniej uczęszczać na zajęcia w Szkole Nauki Brydża.
 2. Polecana osoba ma możliwość dołączenia do istniejącej grupy lub uczestnictwa w kursie „Od Dwójki do Asa”.
 3. Karnety na dłuższe okresy objęte są rabatami, zgodnie z obowiązującym cennikiem.

III. Odrabianie Zajęć

 1. W przypadku nieobecności na zajęciach, uczestnik ma możliwość odrabiania zajęć z inną grupą w trakcie trwania karnetu.
 2. W przypadku odrabiania zajęć z inną grupą w trybie stacjonarnym, wystarczy stawić się na zajęciach bez konieczności zgłaszania tego wcześniej.
 3. W przypadku odrabiania zajęć online, konieczne jest wcześniejsze poinformowanie prowadzącego grupę o chęci uczestnictwa, aby otrzymać linki dostępowe.
 4. W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość odrabiania zajęć w następnym okresie, ale wówczas z inną grupą zajęciową. Prosimy o zgłoszenie takiej sytuacji na adres e-mail: [email protected].