Przejdź do treści

Precision 2♣

System licytacyjny oparty na silnym treflu; W Polsce popularne określenie otwarcia 2♣ oznaczającego niezrównoważoną rękę z treflami. (Otwarcie to zostało zaczerpnięte z systemu Precision).

w karcie: 6+ ♣ lub 5+ ♣ i 4 w starszym (10)11-14 PC

odpowiedzi:

2

relay 10+ PC

2/♠

7-11 PC, 5+ w kolorze, nieforsujące

2BA

podniesienie bloku/GF 5-5 w innych kolorach

3

inwit do 3BA

3//♠

10-12 PC 6+ w kolorze

3NT

do gry

2 - p - 2- p - ?
odpowiedzi po 2 relay:

2/♠

4 ♥/♠

2NT

6+ trefli bez starszej czwórki, 13-14 PC

3

6+ trefli bez starszej czwórki, 11-12 PC

3/♠

6+ trefli 4♥/♠, 13-14 PC

Sekwencja
2– 2– 2/♠- 2NT!
Pytanie o skład

Po takiej sekwencji 2NT pyta o skład i forsuje do końcówki, a odpowiadamy: 3♣ z 6 trefli (6421), 3♦ i 3 w drugi stary pokazuje trójkę (skład 5431), a 3NT skład 5422

Sekwencja
2 – 2-2NT/ 3 – 3!
Pytanie o starszą trójkę

Po takiej sekwencji 3♦ pyta o starszą trójkę i forsuje do końcówki, a odpowiadamy: 3♥- trójka kier, może być też pik, 3♠- trójka pik, 3NT brak starszych trójek