Przejdź do treści

Odpowiedzi na 2- Multi

Odzywka 2♦ - słaba ręka na starszym kolorze sześciokartowym
w karcie: 6 i 6-11 pkt lub 6♠ i 6-11 pkt

odpowiedzi:

2

Do koloru (pasuj lub popraw)

2♠

Do koloru (pasuj lub popraw)

2BA

Pytanie o kolor i siłe

3

Inwit z fitami

3

Blok pasuj lub popraw

4

Pokaż kol. transferem

4

Pokaż kolor